'); } //-->

full de suscripció dades del banc
nom

adreça

cp

tel

E-mail

població

província

professió

N°de membres de la família

data de naixement

D.N.I

data
entitat bancària

adreça

C.P.

tel

poplació

província

entitat

oficina

D.C.

compte

sol.licito ser SOCI ADHERI de TAC 
(sense quota).(no es rep la revista)  
        

sol.licito
ser associal col.laborator
de TAC amb una de les seguents quotes :
pagament semestral de 6500ptes.
pagament semestral de 3500ptes.
altra quantitat semestral
altra quantitat anual

( per la present autoritzo el pagament del rebut corresponent a la quota que he acordat pagar a TELESPECTADORS ASSOCIATS DE CATALUNYA

 

TELESPECTADORS ASSOCIATS DE CATALUNYA
una asociación sin ánimo de lucro, que trabaja por una televisión de calidad
ACTIVIDADES
QUE VER ?
NOTICIAS TV
APARTADO DEL SOCIO
MUNDO JOVEN
HAZTE SOCIO